slogan
02513 824 684
 
Time 23.09.2022 05:49 | View 1,579

Bài liên quan

Thông báo về việc hoàn thiện Phiếu đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH-CN cấp Tỉnh liên quan phát triển kinh tế trên địa bàn TP Long Khánh ...
Hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2030
Quyết định của Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022
Trường Đại học Đồng Nai triển khai các quyết định về công tác cán bộ
Trường Đại học Đồng Nai tiếp Đoàn công tác của Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Nhóm chuyên gia Năng lượng tái tạo
Trường Đại học Đồng Nai họp xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022
Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên
Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới
Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường theo hình thức online
Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2019-2020
Thông báo đăng ký đề NCKH cấp trường -2019
Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học
Hội thảo khoa học "Biện pháp nâng cao chất lượng GD kỹ năng sống cho HSSV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"
Thông báo vv tổ chức "Trường nghiên cứu" tại ĐH Quốc gia Hà Nội (3/2/2017)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho HSSV" (06/01/2017)
Kế hoạch xét duyệt và Kết quả xét quyệt Đề Cương đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Trường (17/01/2017)
Danh mục các Tạp chí khoa học được tính điểm nghiên cứu
Thông báo v/v tổ chức Hội thảo "Xây dựng nền giáo dục mở" (06/2016)
1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
Khởi nghiệp Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 17
Hôm nay 94
Hôm qua 231
Cao nhất (17.11.2022) 1028
Tổng cộng 341,025