Tiếp Đoàn Đại diện Chương trình Fulbright về công tác Trợ giảng tiếng Anh
Cập nhật: 29.10.2019 10:44

Theo khuôn khổ tiếp nhận chương trình hỗ trợ trợ giảng tiếng Anh của Chương trình Fulbright thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội năm 2019, trường Đại học Đồng Nai đã tiếp nhận ông Sydney Van To làm công tác trợ giảng tiếng Anh tại trường trong thời gian 01 năm (từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/6/2020).

Ngày 10/10/2019, Đoàn Đại diện Chương trình Fulbright gồm Vũ Quỳnh Nga, Giám đốc Chương trình, bà Vũ Thị Dịu, Trợ lý Chương trình đã có chuyến thăm và làm việc với Nhà trường về công tác trợ giảng tiếng Anh. Tiếp đoàn có PGS.TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế; ThS. Lê Tiến, phụ trách Quan hệ Quốc tế; ThS. Nguyễn Văn Nam, Phó trưởng khoa Ngoại ngữ; ông Sydney Van To, trợ giảng tiếng Anh.

Trong buổi làm việc, trường Đại học Đồng Nai đã báo cáo về tình hình tiếp nhận và triển khai công việc trợ giảng tiếng Anh của ông Sydney Van To tại khoa Ngoại ngữ.

Hai bên cũng đã tiến hành trao đổi về các nội dung hợp tác giữa Chương trình Fulbright và trường Đại học Đồng Nai, khẳng định các kết quả tích cực đã đạt được và thảo luận về chương trình hợp tác triển khai trong thời gian tới.