Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016
Cập nhật: 05.05.2016 08:35

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016 với các chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn-Tiếng Việt, Địa lý tự nhiên và Quản lý giáo dục. Riêng bộ môn Quản lý giáo dục, các thí sinh vui lòng đăng ký sớm để kịp tham gia lớp Bổ túc kiến thức.

Mọi thông tin chi tiết xin xem: tại đây