Thông báo tuyển sinh lớp: Bổ túc kiến thức chuyên ngành quản lý giáo dục năm 2017 - tại Trường ĐH Đồng Nai
Cập nhật: 16.12.2016 03:08

Căn cứ theo các Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017 của Đại học Huế, Trường ĐH Sư phạm Huế thông báo tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản lý giáo dục năm 2017 tại Trường Đại Học Đồng Nai:

 

Tải về: tại đây