Thông báo tuyển sinh các lớp: Cao Học - đợt 1 năm 2017 - tại Trường Đại học Đồng Nai
Cập nhật: 16.12.2016 03:26

Căn cứ theo các Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017 của Đại học Huế,

Trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế thông báo tuyển sinh: các lớp Cao Học đợt 1 năm 2017 - tại Trường Đại Học Đồng Nai:


Tải về : tại đây