Lớp bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2020
Cập nhật: 21.09.2020 11:14

Theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch tiếng Anh hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; ngày 24/7/2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai phối hợp với trường Đại học Đồng Nai tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2020 tại trường Đại học Đồng Nai.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch tiếng Anh cho cán bộ tỉnh Đồng Nai năm 2020 gồm 50 học viên. Tham gia giảng dạy lớp gồm các giảng viên, chuyên gia tiếng Anh của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai, trường Đại học Đồng Nai, Công ty chuyên dịch thuật AKT TP. Hồ Chí Minh; các phiên dịch viên chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và giảng viên, chuyên gia người Mỹ, Anh, Philippines. Qua lớp này, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà được củng cố và nâng cao kiến thức và kỹ năng biên, phiên dịch phục vụ cho công việc của mình tại các sở, ban, ngành.

Chương trình lớp học diễn ra trong vòng 15 tuần, dự kiến kết thúc ngày 1/11/2020. Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ khóa học.

Một số hình ảnh của khóa học:

Giảng viên nước ngoài giảng dạy tại lớp học

Chuyên gia hướng dẫn cho học viên

Các học viên thảo luận nhóm