Hội thảo khoa học "Biện pháp nâng cao chất lượng GD kỹ năng sống cho HSSV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"
Cập nhật: 10.07.2017 08:16

Ngày 07/07/2017, Trường ĐH Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:

"Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho HSSV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" 

với lượng khách mời 150 đại biểu ở trong và ngoài Trường,

Kết quả thành công tốt đẹp

Một số hình ảnh:

...