slogan
02513 824 684
 
Time 04.08.2022 10:29 | View 4,517

1. Trưởng phòng

     .                                

Ông Phạm Minh Tiến

Tiến sĩ Kinh tế

Email: tienpm@dnpu.edu.vn    tienmph@gmail.com

ĐT: 0353 880 880 

 
   

 

2. Chuyên viên Quan hệ Quốc tế


Ông Lê Tiến

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL, Victoria University, Australia)

Email: letienqt@gmail.com

ĐT: 0983.402.533

 

3. Chuyên viên Quan hệ Quốc tế

   

Ông Đặng Quang Tài

Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện

Email: dangquangtai79@gmail.com

ĐT: 0979.486.079

 

4. Chuyên viên quản lý Nghiên cứu khoa học

 

Bà Phạm Thị Hồng Vinh

Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Thế giới

Email: vinhhongpham1974@gmail.com

ĐT: 0907.110.037

 

5. Chuyên viên quản lý Nghiên cứu Khoa học

                                   

Bà Lê Thị Hà

Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học, 2010

Email: hale.thanhhoa1986@gmail.com

ĐT: 0988.801.954

 

6. Chuyên viên quản lý Sau Đại học

 

Bà Đào Thị Nhàn

Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Email: daothanhnhan310@gmail.com

ĐT: 0982 762 130

 

7.  Chuyên viên quản lý Tạp chí Khoa học

 

 

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam

Email: tapchikhoahoc@dnpu.edu.vn

ĐT: 0983 036 496