slogan
02513 824 684
 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
9/5
7:30 Chào cờ tại hội trường 200: cả phòng
13:00
Thứ 3
10/5
7:00
13:00
Thứ 4
11/5
7:00 Dự hội thảo tổng kết Dự án tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0 HT, ĐT, NCKH ĐH SPKY Tp. HCM cả ngày
13:00
Thứ 5
12/5
7:00
13:00
Thứ 6
13/5
7:00
13:00
Thứ 7
.../...
7:00
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
Khởi nghiệp Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 14
Hôm qua 204
Cao nhất (04.09.2018) 865
Tổng cộng 313,672