slogan
02513 824 684
 
Time 19.01.2017 09:46 | View 1,034

Căn cứ theo Quy định nghiên cứu khoa học,

Phòng Nghiên cứu khoa học được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu nhà Trường xin thông báo:

1. Kế hoạch xét duyệt Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Trường:

STT

Thời gian

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Sáng thứ 5 (29/12/2016)

Từ 8g30 đến 9g30

Khảo sát bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến

ThS. Nguyễn Hữu Nhân

2

Sáng thứ 5 (29/12/2016)

Từ 9g30 đến 10g30

Đồng nhất thức và nhóm con tối đại trong vành chia

ThS. Trương Hữu Dũng

3

Sáng thứ 6 (30/12/2016)

Từ 8g30 đến 9g30

Giáo trình kinh tế vĩ mô

TS. Phạm Văn Thanh

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

4

Sáng thứ 6 (13/01/2017)

Từ 8g00 đến 9g00

Nghiên cứu sự đa dạng và đề xuất biện pháp bảo tồn đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở rừng phòng hộ Tân Phú (Đồng Nai)

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Linh

5

Sáng thứ 6 (13/01/2017)

Từ 10g00 đến 11g00

Tổng hợp vật liệu Nano đơn kim loại Au, Ag. So sánh hoạt tính xúc tác giữa 2 vật liệu trên

Th.S Phan Nữ Hà Diễm

6

Đang cập nhật…

 

 

7

Sáng thứ 5 (19/01/2017)

Từ 8g30 đến 9g30

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Se bằng phương pháp trùng phùng gamma-gamma

Th.S Trương Văn Minh

8

Sáng thứ 6 (20/01/2017)

Từ 8g00 đến 9g00

Xây dựng hệ dữ liệu nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai

TS. Trần Minh Hùng

Th.S Phạm Xuân Thanh

9

Sáng thứ 6 (20/01/2017)

Từ 9g00 đến 10g00

Sự tồn tại và nhiều nghiệm của phương trình Logistic dạng tổng quát

Th.S Bùi Thế Quân

10

Sáng thứ 6 (20/01/2017)

Từ 10g00 đến 11g00

Giáo trình vật lý chất rắn đại cương

TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn

11

Sáng thứ 7 (21/01/2017)

Từ 8g30 đến 9g30

Giáo trình kế toán tài chính – phần 1

PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Bích


 

Địa điểm: phòng họp B107 


​2. Kết quả xét duyệt:

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kết quả xét duyệt

1

Khảo sát bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến

ThS. Nguyễn Hữu Nhân

Cả 5 Thành Viên trong Hội Đồng đều đồng ý triển khai đề tài

2

Đồng nhất thức và nhóm con tối đại trong vành chia

ThS. Trương Hữu Dũng

Cả 5 Thành Viên trong Hội Đồng đều đồng ý triển khai đề tài

3

Giáo trình kinh tế vĩ mô

TS. Phạm Văn Thanh

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Cả 5 Thành Viên trong Hội Đồng đều đồng ý triển khai đề tài

Đang cập nhật…
 

 Buổi Họp thành công tốt đẹp...

Một số hình ảnh:

 

 

Xin Cảm ơn..

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 39
Hôm nay 148
Hôm qua 86
Cao nhất (04.09.2018) 865
Tổng cộng 237,144