slogan
02513 824 684
 
Time 19.12.2016 09:01 | View 2,394

      

 

 

  


Phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế được thành lập vào ngày 20 tháng 05 năm 2011 theo quyết định số 201/QĐ-ĐHĐN của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai. Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng các lĩnh vực sau:

- Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên.

- Hợp tác, tổ chức, quản lý chất lượng các lớp đào tạo sau đại học.

- Đối ngoại và quan hệ quốc tế.

 

 

Bài liên quan

Nhân sự
1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 7
Hôm nay 109
Hôm qua 75
Cao nhất (04.09.2018) 865
Tổng cộng 231,072