slogan
02513 824 684
 
Time 19.12.2016 09:01 | View 2,231

      

 

 

  


Phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế được thành lập vào ngày 20 tháng 05 năm 2011 theo quyết định số 201/QĐ-ĐHĐN của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai. Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng các lĩnh vực sau:

- Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên.

- Hợp tác, tổ chức, quản lý chất lượng các lớp đào tạo sau đại học.

- Đối ngoại và quan hệ quốc tế.

 

 

Bài liên quan

Nhân sự
1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 168
Hôm qua 163
Cao nhất (04.09.2018) 865
Tổng cộng 205,580